Sərgi bölmələri

YOL-NƏQLİYYAT INFRASTRUKTURU

 • Yol, körpü və tunellərin layihələndirilməsi və tikintisi
 • Şəhər planlaşdırılması
 • Yol-inşaat texnikası
 • Yol-inşaat avadanlığı, asfalt-beton qarışdırma avadanlıqları
 • Yol örtüklərinin vəziyyətinə texniki nəzarət vasitələri
 • Kommunal texnika
 • Tunel qazma sistemləri
 • Metro tikintisi
 • Yol örtükləri, geosintetika
 • Geodeziya, kartoqrafiya, GIS sistemləri
 • Parkinq sistemləri (avtomobil dayanacaqları)
 • Yol inşaatı obyektlərinin, texnika və avadanlıqlarının investisiyalaşdırılması, sığorta xidmətləri
 • Konsaltinq xidmətləri


İNTELLEKTUAL NƏQLİYYAT SİSTEMLƏRİ, HƏRƏKƏTİN İDARƏ OLUNMASI

 • Telematika sistemləri
 • Hərəkət və sərnişin axınına nəzarət sistemləri
 • Nəqliyyat vasitələrinin müəyyən edilməsi (tanınması) sistemləri
 • Naviqasiya sistemləri
 • Nəqliyyatın idarə olunması üçün intellektual sistemlər
 • Elektron yol monitorları
 • İctimai nəqliyyat üçün elektron tablolar
 • Radio-rabitə avadanlıqları
 • Konsaltinq xidmətləri


İCTİMAİ NƏQLİYYAT

 • Avtobuslar
 • Taksilər
 • İctimai su nəqliyyatı
 • Tramvaylar
 • Ictimai nəqliyyat ehtiyat hissələri, elektrik avadanlıq, salon interyeri, oturacaqlar
 • Gediş haqqının ödənilməsi sistemləri
 • Metropoliten - qatarlar, vaqonlar
 • Metro stansiyaları üçün  avadanlıqlar
 • Velo-nəqliyyat infrastrukturu
 • Liftlər və eskalatorlar
 • Məhdud imkanlı sərnişinlər üçün məhsul və xidmətlər
 • İctimai nəqliyyatın lizinqi, sığorta xidmətləri


YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ

 • Yol nişanları, yol hasarları,  istiqamətləndirici qurğular
 • “Noise abatement systems” səs azaltma sistemləri
 • İşıqforlar, Xüsusi rəng və səs siqnallarının verilməsi üçün cihazlar
 • Yol işıqlandırılması
 • Yolların işarələnməsi vasitələri
 • Nəqliyyat vasitələrin sürətinə nəzarət sistemləri 
 • Uniforma
 • Sürücülərin hazırlanması və biliklərinin yoxlanılması üzrə sistemlər
 • Ilkin tibbi yardım vasitələri
 • Alkotesterlər